ÖNSÖZ
 
  Kitabın bu baskısında Haziran 2020 ye kadar mevzuattaki düzenlemeler ışığında kitap gözden geçirilmiş, kitaba Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Kararnamesini ilgilendiren sorular, tüm sınav konularını ilgilendiren 200 soruluk genel bir test ile 5018 sayılı Kanunla ilgili 101 soruluk genel bir değerlendirme sınavı olmak üzere yaklaşık olarak 500 civarında yeni soru ilave edilmiştir.
 
  Yapılan ilavelerin sonucu olarak toplamda 15 ayrı kanun ve yönetmelikten oluşan mevzuatla ilgili soruların kitapta yer alması sağlanmış, kitabın sayfa sayısı bir önceki baskıdan farklı olarak yaklaşık 70 sayfa artmıştır. Kitapta 5018 sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili soru sayısı da ayrı ayrı 800’er adede ulaşmıştır.
  Çalışmanın sınavlara hazırlananlara faydalı olması dileğiyle ilgililerine başarılar dilerim.  
  Saygılarımla.
 

H. Bayram ÇOLAK

ANKARA, 2020

 
 
   

   
© H.Bayram ÇOLAK