AÇIKLAMALI SORU BANKASININ AĞUSTOS 2021 BASKISI YAYIMLANDI.

 

 ÖNSÖZ

Kitabın bu baskısında,  bir önceki baskıdan farklı olarak;

“3628, 4483 ve 2577 sayılı Kanunlar,  659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5018 sayılı Kanunla ilgili muhasebe dışı ikincil mevzuat, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile 200 soruluk bir adet Genel Değerlendirme Testinden oluşan yedi ayrı bölüm, kitap içeriğine eklenmiştir. Bu şekilde Defterdarlık Uzmanlığı Sınav konularının tamamının kitap içeriğinde yer alması sağlanmıştır.

Çalışmanın sınavlara hazırlanan meslektaşlarımıza faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla. 

H.Bayram ÇOLAK

 

   

   
© H.Bayram ÇOLAK