5000 SORUDA SORU BANKASININ AĞUSTOS-2021 BASKI YAYIMLANDI.

 

ÖNSÖZ

 

      Ağustos 2021’ye kadar mevzuattaki düzenlemeler ışığında gözden geçirilen ve Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavındaki tüm konuları kapsayacak şekilde düzenlenen kitabın bu baskısında, önceki baskıdan farklı olarak Anayasa, 5510,6085 sayılı Kanunlar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri ve Taşınır Mal  Yönetmelikleri ile tüm sınav konularını kapsayan (beş adet, toplam 460 adet sorudan oluşan) Genel Değerlendirme Testlerine de yer verilmiştir.

     Çalışmanın sınavlarına adaylara faydalı olması dileğiyle.

     Saygılarımla.

ANKARA,2021

H. Bayram ÇOLAK

   

   
© H.Bayram ÇOLAK