5000 SORUDA SORU BANKASININ 2021 BASKISI YAYIMLANDI.

 

ÖNSÖZ

 

Ocak 2021’e kadar  mevzuattaki düzenlemeler ışığında  gözden geçirilen ve Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavındaki tüm konuları (3628, 4483, 2577 sayılı Kanunlar, 659 sayılı KHK, 1 sayılı CBK dahil) kapsayacak şekilde düzenlenen kitabın bu baskısında, önceki baskıdan farklı olarak tüm sınav konularını kapsayan (beş adet, toplam 460 adet sorudan oluşan) Genel Değerlendirme Testlerine de yer verilmiştir.

Çalışmanın sınavlara hazırlananlara faydalı olması dileğiyle ilgililerine başarılar dilerim. 

Saygılarımla.

ANKARA,2021

H. Bayram ÇOLAK

   

   
© H.Bayram ÇOLAK