AÇIKLAMALI SORU BANKASININ 2023 BASKISI YAYIMLANDI.

 

 ÖNSÖZ

      

        Mevzuattaki değişiklikleri dikkate alarak gözden geçirilen bu baskıda,  bir önceki baskıdan farklı olarak; “3628, 4483 ve 2577 sayılı Kanunlar,  659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5018 sayılı Kanunla ilgili muhasebe dışı ikincil mevzuat, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile 200 soruluk bir adet Genel Değerlendirme Testinden oluşan yedi ayrı bölüm, kitap içeriğine eklenmiştir.

        Çalışmanın sınavlara hazırlanan meslektaşlarımıza faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla. 

H.Bayram ÇOLAK

 

   

   
© H.Bayram ÇOLAK