5000 SORUDA SORU BANKASININ 2022 BASKISI YAYIMLANDI.

 

ÖNSÖZ

 

    Mevzuattaki düzenlemeler ışığında gözden geçirilen ve Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavındaki gelir, gider, muhasebe, personel, soruşturma ve idari yargılama mevzuatının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenen kitabın bu baskısında, önceki baskıdan farklı olarak Anayasa, 5510, 6085 sayılı Kanunlar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri ve Taşınır Mal  Yönetmelikleri ile tüm sınav konularını kapsayan (beş adet, toplam 460 adet sorudan oluşan) Genel Değerlendirme Testlerine de yer verilmiştir.

     Çalışmanın sınavlara hazırlanan adaylara faydalı olması dileğiyle.

     Saygılarımla.

ANKARA,2022

H. Bayram ÇOLAK

   

   
© H.Bayram ÇOLAK