Hayrullah KELEŞ

Hayrullah KELEŞ

 

.

. İhale Süreci

Kullanıcı Oyu:  / 0

İHALENİN KARARA BAĞLANMASINDAN SÖZLEŞME YAPILMASINA KADAR GEÇEN SÜREÇ

 

Slaytlar Ana Sayfa

 


 

 

 

 

 


. Kamu İçin Bir Öneri: Süreç Esaslı İç Kontrol

Kullanıcı Oyu:  / 0

KAMU İÇİN BİR ÖNERİ: SÜREÇ ESASLI İÇ KONTROL SİSTEMİ

 

Slaytlar Ana Sayfa

 


 

 

 

 

 


. Devletin Yapısını ve Faaliyet Sonuçlarını Bilme Hakkı

Kullanıcı Oyu:  / 0

DEVLETİN YAPISINI VE FAALİYET SONUÇLARINI BİLME HAKKI

Slaytlar Ana Sayfa

 


 

 

 

 

 


. Kamuda Risk Esaslı İç Denetim

Kullanıcı Oyu:  / 0

KAMUDA RİSK ESASLI İÇ DENETİM

 

Slaytlar Ana Sayfa

 


 

 

 

 

 


   

   
© H.Bayram ÇOLAK